Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Voortgangsverslag 2000 - 2005 over de tenuitvoerlegging van de interoperabiliteitsrichtlijnen (96/48/EG betreffende het hogesnelheidsspoorwegsysteem en 2001/16/EG betreffende het conventionele spoorwegsysteem) {SEC(2006) 1418}