Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam - Ziņojums par laikā no 2000. līdz 2005. gadam sasniegto saistībā ar Savstarpējās izmantojamības direktīvu (attiecībā uz ātrgaitas dzelzceļu sistēmu — Direktīvas 96/48/EK un attiecībā uz parasto dzelzceļu sistēmu — Direktīvas 2001/16/EK) īstenošanu {SEC(2006) 1418}