A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek - A 2000–2005 közötti időszakra kiterjedő előrehaladási jelentés a kölcsönös átjárhatóságra vonatkozó irányelvek (nagysebességű vasutak esetében a 96/48/EK, hagyományos vasutak esetében a 2001/16/EK irányelv) alkalmazásáról {SEC(2006) 1418}