Zadeva F-23/06: Tožba, vložena 3. marca 2006 — Abad-Villanueva in drugi proti Komisiji