Zadeva C-508/04: Tožba Komisije Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji, vložena dne 8. decembra 2004