Predlog Sklep Sveta in Predstavnikov vlad Držav Članic Evropske Unije, ki so se Sestali v Okviru Sveta, o sklenitvi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi strani