Uredba Komisije (ES) št. 558/2005 z dne 12. aprila 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3846/87 o vzpostavitvi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila in o spremembi Uredbe (ES) št. 174/1999 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 v zvezi z izvoznimi dovoljenji in izvoznimi nadomestili za mleko in mlečne izdelke