Pisno vprašanje E-1270/05 vlaga Chris Davies (ALDE) za Komisijo. Diskrecijsko zavarovanje za zdravnike