Uredba Komisije (ES) št. 43/2006 z dne 12. januarja 2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004