Rozporządzenie Komisji (WE) nr 43/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004