Kommissionens forordning (EF) nr. 43/2006 af 12. januar 2006 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004