Nařízení Komise (ES) č. 43/2006 ze dne 12. ledna 2006 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004