Direktiva Komisije 2004/93/ES z dne 21. septembra 2004 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS za namen prilagoditve prilog II in III zaradi tehničnega napredka (Besedilo velja za EGP)