Uredba Komisije (ES) št. 1830/2004 z dne 21. oktobra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 283/2004 in Uredbe (ES) št. 284/2004 glede registracije nekaterih uvozov polietilenskega tereftalatnega (PET) filma, ki ga proizvaja en brazilski proizvajalec izvoznik ter ki ga proizvaja en izraelski proizvajalec izvoznik