Uredba Komisije (ES) št. 1031/2006 z dne 4. julija 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 808/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (Besedilo velja za EGP)