Pisno vprašanje P-0961/06 vlaga Ivo Belet (PPE-DE) za Komisijo. Prodaja nizozemske droge na belgijski meji