Uredba Komisije (ES) št. 981/2004 z dne 14. maja 2004 o ponudbah, vloženih za izvoz oluščenega dolgozrnatega riža B na otok Reunion v okviru razpisa iz Uredbe (ES) št. 1878/2003