Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4045 – Deutsche Bahn/BAX Global) Besedilo velja za EGP.