Zadeva T-278/03: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 27. januarja 2006 — Van Mannekus proti Svetu ( Damping — Uvoz magnezijevega oksida s poreklom iz Kitajske — Sprememba prejšnjih uvedenih protidampinških ukrepov — Ničnostna tožba — Ugovor nedopustnosti )