Uredba Komisije (ES) št. 617/2006 z dne 20. aprila 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene v naravnem stanju