Pisno vprašanje E-2405/05 vlagajo Bart Staes (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Isler Béguin (Verts/ALE), Paulo Casaca (PSE), Dorette Corbey (PSE), Robert Evans (PSE), Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE), Karin Scheele (PSE), Caroline Jackson (PPE-DE), Péter Olajos (PPE-DE), Neil Parish (PPE-DE) in Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) za Komisijo. Prodaja ščinkavcev na lokalnih ptičjih tržnicah na Malti