Resolucija Evropskega parlamenta o trenutnem stanju povezovanja finančnih trgov EU (2005/2026(INI))