ETA:n sekakomitean päätös N:o 93/2004, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta