Uredba Komisije (ES) št. 619/2006 z dne 20. aprila 2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi