Odločba Nadzornega organa EFTA št. 329/05/COL z dne 20. decembra 2005 o 54. spremembi procesnih in materialnih pravil na področju državne pomoči, vključno s predlogom ustreznih ukrepov