2005/693/ES: Odločba Komisije z dne 6. oktobra 2005 o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z aviarno influenco v Rusiji (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 3705) (Besedilo velja za EGP)