2005/693/EY: Komission päätös, tehty 6 päivänä lokakuuta 2005, lintuinfluenssaa Venäjällä koskevista suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3705) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)