2005/693/EÜ: Komisjoni otsus, 6. oktoober 2005, Venemaal esineva klassikalise lindude katkuga seotud teatavate kaitsemeetmete kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 3705 all) (EMPs kohaldatav tekst)