Pisno vprašanje E-1715/06 vlaga Nikolaos Vakalis (PPE-DE) za Komisijo. Vzgoja otrok v zvezi z energetsko ozaveščenostjo