2006/768/ES: Odločba Sveta z dne 7. novembra 2006 o spremembi Odločbe Sveta 2003/583/ES o prerazporeditvi sredstev, ki jih je Evropska investicijska banka prejela za dejavnosti, ki se izvajajo v Demokratični republiki Kongo v okviru drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega ERS