Sporočilo francoske vlade glede Direktive 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov (Obvestilo o zahtevku za izključno dovoljenje za iskanje tekočih in plinastih ogljikovodikov, imenovano dovoljenje Permis de Juan de Nova Maritime Profond ) Besedilo velja za EGP.