Zadeva T-226/05: Tožba Dimitre Lantzoni proti Sodišču Evropskih skupnosti, vložena dne 14. junija 2005