Pisno vprašanje P-0696/05 vlaga Jim Higgins (PPE-DE) za Komisijo. Ravnanje z azbestnimi odpadki