Pisno vprašanje E-1704/06 vlagajo Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Iratxe García Pérez (PSE), Karin Scheele (PSE), Antonio Masip Hidalgo (PSE) in Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) za Komisijo. Uporaba sile s strani maroške policije