Sag C-734/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul București (Rumænien) den 4. oktober 2019 – ITH Comercial Timișoara SRL mod Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București og Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice