Uredba Komisije (ES) št. 1746/2005 z dne 24. oktobra 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2342/92 v zvezi z izkazom o poreklu, ki ga je treba predložiti pri dodelitvi izvoznih nadomestil za čistopasemske plemenske samice goveda