Pirmās instances tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2005. gada 26. janvārī.