2004/875/ES: Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2004