2005/640/ES: Sklep Pridružitvenega sveta EU–Izrael št. 1/2005 z dne 29. avgusta 2005 o ustanovitvi pododborov Pridružitvenega odbora