Notranji trg z zemeljskim plinom ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom (KOM(2007)0529 — C6-0317/2007 — 2007/0196(COD))