Piața internă a gazelor naturale ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/55/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale (COM(2007)0529 — C6-0317/2007 — 2007/0196(COD))