Odločba Komisije z dne 28. aprila 2004 o ustreznem varstvu osebnih podatkov na otoku Man (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 1556)Besedilo velja za EGP.