Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o vzpostavitvi instrumenta za hitro ukrepanje in pripravljenost na velike nesreče (KOM(2005)0113 - C6-0181/2005 - 2005/0052(CNS))