Združeni zadevi T-217/03 in 245/03: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. decembra 2006 — FNCBV in drugi proti Komisiji ( Konkurenca — Člen 81(1) ES — Goveje in telečje meso — Začasna prekinitev uvoza — Sindikalna določitev lestvice cen — Uredba št. 26 — Podjetniška združenja — Omejitve konkurence — Ukrep sindikata — Vpliv na trgovino med državami članicami — Obveznost obrazložitve — Smernice o načinu določanja glob — Načelo sorazmernosti — Teža in trajanje kršitve — Obteževalne in olajševalne okoliščine — Načelo asperacije — Pravica do obrambe )