Pisno vprašanje P-5002/06 vlaga Caroline Lucas (Verts/ALE) za Komisijo. Preskusi, ki ne vključujejo živali, za pirogenost