Uredba Komisije (ES) št. 2018/2004 z dne 25. novembra 2004 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi (ES) št. 582/2004