Seznam odobrenih podjetij — Člen 92(6) Uredbe Komisije (ES) št. 1623/2000 (prodaja vinskega alkohola za uporabo kot bioetanol v sektorju goriv v Evropski skupnosti) (Ta seznam preklicuje in nadomešča seznam, objavljen v Uradnem listu Evropske unije C 222 z dne 9. septembra 2005, str. 25 )