Pisno vprašanje P-2250/05 vlaga João Pinheiro (PPE-DE) za Komisijo. Zmanjševanje nevarnosti potresov