Pisno vprašanje E-3997/06 vlagajo Rebecca Harms (Verts/ALE), Satu Hassi (Verts/ALE), Carl Schlyter (Verts/ALE) in Johannes Voggenhuber (Verts/ALE) za Komisijo. Nadaljevanje odgovora, ki ga je 23. maja 2006 navedel komisar Potočnik, na pisno vprašanje E-1414/06 o vplivu radioaktivnih padavin v Černobilu na ljudi in biosfero