Pisno vprašanje E-1350/06 vlagata Anne Van Lancker (PSE) in Glenys Kinnock (PSE) za Komisijo. Razporeditev sredstev med države, ki so upravičene do spremljevalnih ukrepov za države podpisnice Protokola o sladkorju